Pirkimo konkursas: Saulės energijos elektrinė

KREKENAVOS AGROFIRMA, UAB, įgyvendina projektą „Projektas UAB ,,Krekenavos agrofirma“ 1000 kWp saulės elektrinė“ Nr. KK-AM-P02-0105, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 1000 kWp galios saulės šviesos energijos elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas. Pirkimo procedūra: Konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkimo sąlygos: Konkurso dokumentai pateikiami gavus raštišką prašymą elektroniniu paštu, asmeniškai arba per kurjerį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio mėn. 6 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Kostas Keršis, kostas.kersis@krekenavos.lt. tel. Nr. 861248905. Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 16:30 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

Taip pat skaitykite