O firmie

Historia UAB „Krekenavos agrofirma“ liczy sobie prawie trzydzieści lat. Założony w 1993 roku w Krakinowie kompleks hodowli trzody chlewnej był największy w kraju. Wówczas po wybudowaniu hali przetwórstwa mięsa, zaczęto też produkować wyroby mięsne. Ze względu na stały wysoki wzrost popytu na wyroby mięsne z Krakinowa, po dziesięciu latach przed firmą stanęła konieczność budowy nowej hala, ponieważ stara nie była już w stanie zaspokoić potrzeb. Dlatego w 2004 roku, inwestując ponad 23 mln euro wybudowano w rejonie kiejdańskim nowoczesny zakład przetwórstwa mięsa. Pod dachem budynków firmy, zajmujących powierzchnię ponad 22 tys. m2 mieści się aktualnie największa na Litwie ubojnia trzody chlewnej i bydła, hale rozbioru i pakowania mięsa oraz dział produkcji wyrobów mięsnych, poddanych obróbce termicznej.

Ponieważ firma zaczęła bardziej koncentrować się na działalności związanej z przetwórstwem mięsa, w 2008 roku należący do niej kompleks hodowli trzody chlewnej został sprzedany duńskiej firmie Saerimner. Wiosną 2009 roku w zakładzie przetwórczym koło Kiejdan wybudowano dodatkowy obiekt, w którym znalazła się nowoczesna hala pakowania świeżego mięsa. Inwestycja o wartości ponad 6 mln euro zwiększyła konkurencyjność firmy nie tylko na Litwie, ale także za granicą. Dzisiaj jesteśmy firmą przetwórstwa mięsnego, spełniającą normy unijne, stale rozwijającą się, doskonalącą i inwestującą nie tylko w najnowsze technologie produkcji i nowy sprzęt, ale także w rozwój zawodowy i kompetencje swoich pracowników. Od 2017 roku obroty UAB „Krekenavos agrofirma” co roku przekraczają 120 mln euro

Podstawowe fakty

  • Jedna z największych firm przetwórstwa mięsnego w krajach bałtyckich z prawie 30-letnim doświadczeniem.
  • Codziennie (wliczając dni wolne od pracy) sprzedawanych jest ponad 100 ton świeżego mięsa i prawie 30 ton wyrobów mięsnych.
  • Firma zajmuje na Litwie ~30% rynku świeżego mięsa i około 14% rynku wyrobów mięsnych.
  • Firma zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników.
  • Wszystkie wyroby są stale kontrolowane w dziale jakości, aby na półki sklepowe trafiały wyłącznie te spełniające najwyższe standardy jakości.
  • Technolodzy firmy ulepszają istniejące wyroby i tworzą nowe, aby nadal cieszyć naszych klientów.

Eksport

  • 33% wszystkich naszych wyrobów jest eksportowanych.
  • W 2020 roku wyeksportowaliśmy 14,3 tys. ton świeżego mięsa i 1,4 tys. ton wyrobów mięsnych.
  • Nasze wyroby docierają do 27 krajów na całym świecie.
Logo

Certyfikaty

Certyfikaty wydane naszej firmie potwierdzają, że wytwarzamy wyroby wysokiej jakości zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami produkcji żywności

BRCGS CERT FOOD LOGO